HJÄRTLIGT

VÄLKOMMEN!

På denna webbplats finner du blogginlägg från IKTeket i Sjöbo. När vi har något längre att berätta, inspirera eller tipsa om så gör vi det här nedan.
På sidan www.Digitalt.iSjöbo.se finner du däremot allt annat som har med digitalt i Sjöbo att göra. Allt från information om vilka IT-verktyg vi använder till hur du når vår IT-support Evry. 

Upphandling verksamhetssystem

Upphandlingsarbetet fortsätter – del 5

Denna gång ger vi er endast en kortare uppdatering av vårt arbete, vi berättar om vår process men inte om innehållet i vårt material. Under december och januari månader har vi i styrgruppen arbetat intensivt med att sammanställa och skapa ett bra upphandlingsunderlag. Till vår hjälp har vi haft allt vårt förarbete (som du kan läsa mer om i de…

Läs mer

Upphandling verksamhetssystem

Vi upphandlar – del 4

Det går framåt, vi har kommit ytterligare en bit på vägen. Vi fortsätter vår upphandlingsprocess i så mycket transparens vi kan för att låta er följa processen, men utan att avslöja innehåll i vår upphandling. Arbetsgruppen har haft ett andra möte. Här hade vi en kort presentation av upphandlingsprocessen och sedan gick vi igenom de svar som vi har fått…

Läs mer

Upphandling verksamhetssystem

Arbetet fortsätter… -del 3

Nu är dags att uppdatera er lite om hur arbetet kring upphandling av ny lärplattform fortskrider.

Under arbetsgruppens möte diskuterade vi de olika processer som vi gör i Edwise, och utifrån detta blev det tydligt att flertalet processer inte alls görs i Edwise, utan i det administrativa systemet Procapita.

Upphandling verksamhetssystem

Första mötet med arbetsgruppen – del 2

Arbetsgruppens första möte genomfördes förra fredagen. Det var ett aktivt och engagerat gäng som samlades. Mötet bestod av tre delar. Den första fokuserade på information och innehöll i stora drag samma information om upphandlingsprocessen som presenterades i vårt förra blogginlägg. Andra delen fokuserade på de processer som vi idag gör i Edwise. Varje deltagare skrev ner svar på frågan: “Vad…

Läs mer