IKTeket, Skoldatatek

Lyckas i lärandet

Vi på IKTeket har varit usla på att blogga den senaste tiden. Vi lovar att försöka skärpa till oss på detta område Igår var jag på SPSMs(Specialpedagogiska myndigheten) konferens “Lyckas i lärandet” i Malmö. Just nu är SPSM ute på en turne genom Sverige för att lyfta frågan om tillgängliga lärmiljöer för alla. Konferensen hade ett späckat schema med föreläsare…

Läs mer

IKTeket-material, Skoldatatek

Inspiration

Här kan du hitta några filmer med inspiration för hur man kan jobba med omdefinierat lärande. Filmerna tar upp SAMR-modellen, Blooms taxonomi, TPACK och på slutet får ni titta på en föreläsning av pedagogen och Guldäpplevinnaren Ulrica Ryan, som jobbat i Sjöbo kommun får några år sedan. För hoppningsvis kan du får lite inspiration och kanske någon ny idé //Gunilla

Skoldatatek

Stötta mera-kurs träff 1

Kursdeltagare: Här finns ett pdf-dokument som du kan ladda ner till din ipad. Öppna dokumentet i appen Intowords och få texten uppläst av talsyntesen. Lycka till! Stötta mera-kurs träff ett pdf

IKTeket, Skoldatatek

Stötta mera-kursen

Under våren 2015 kommer IKTeket ha en Stötta mera-kurs. Denna kurs vänder sig till Sjöbo kommuns specialpedagoger, elevstödssamordnare och pedagoger i Mobila skolteamet och Särskild Undervisningsgrupp. Kursen är uppdelad på fyra kurstillfällen. Kursen ska ge deltagarna kunskaper i hur man använder ipad och dator, så att de kan stödja elever och pedagoger med detta, på skolorna och då särskilt BiBASS-eleverna.