IKTeket

Pedagogblogg

Ute i vårt avlånga land använder flera pedagoger bloggen som ett redskap för att nå ut med sin pedagogik. Olika metoder, arbetssätt, tankar och visioner sätts på print för att inspirera och dokumentera. Det utvidgade kollegiet är ett begrepp som uppstått de senaste åren. Med det menas det stora utbud av kollegier som finns ute på Internet. Oavsett geografisk plats…

Läs mer

Wordpress

Blogg a la WordPress

Har DU bestämt dig? Är detta terminen då du ska börja BLOGGA??? Eller vill du bara fräscha upp minnet, hur var det nu man kunde göra för att starta upp en ny blogg? En blogg är en Internetplats där du som skapare bestämmer innehållet. Det finns en mängd olika sorters bloggar, bara fantasin sätter gränser. Här nedan finns några förslag;…

Läs mer

Flippat klassrum

Det flippade klassrummet

Det flippade klassrummet är ett arbetssätt som sprider sig i skolSverige. Det innebär i korthet att man vänder på det traditionella sättet att undervisa (där läraren ger en genomgång/ föreläsning i skolan och eleverna på egen hand hemma får bearbeta med arbetsuppgifter kring området). Det flippade klassrummet bygger på att eleverna får  webbaserade genomgångar i hemläxa vilket ger tid till…

Läs mer

IT-projekt

IT-projekt följer pedagogen

En liten påminnelse för er, med IT-projekt, som byter arbetsplats till hösten. IT-projekten är knutna till er som pedagoger. När ni byter arbetsplats, arbetslag eller förskola/skola, (inom kommunen) följer ert projekt och de digitala verktyg som ni fått beviljat med er. Om ni av någon anledning inte vill ha med ert projekt eller om ni har andra frågor så hör…

Läs mer

IT-projekt

Skolavtalet +

Vi är nu i full färd med att teckna ett utökat avtal med Elevdata, Skolavtalet +.  Bland annat får alla tillgång till talsyntesprogrammet, ”IntoWords”, I skolavtalet finns även några appar samt några webb-baserade program som går att använda på iPad. Vår förhoppning är att avtalet ska vara klart att använda till höstterminens början. Här finns en broschyr om vad som ingår…

Läs mer

IT-projekt

iPad- handledning på nätet

I Malmö Stad använder man också iPad i förskola och skola. De har dessutom flitiga pedagoger som sammanställt en kom-igång-med-iPads-sida på nätet kallad ”iPad Studiecirkel”. Här kan du med hjälp av tydliga instruktioner lära dig grunderna i hur man startar upp en iPad, skapar konto, skriver, filmar, hur man barn och elevsäkrar iPaden med mera…. Använd den gärna! Jag hade…

Läs mer